Forum-LOV

Dobrodo?el na Forum-LOV.

 1. Na? forum "Forum-LOV"   Zadnja objava

  1. Pozdrav, pravila registracij in objav in izjave lastnikov foruma.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 8
   • Prispevki: 8
  2. Tu se lahko uporabniki predstavijo.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 51
   • Prispevki: 744
 2. REKLAMNE PREDSTAVITVE   Zadnja objava

  kategorija podjetij ogla?evalcev z opisi njihovih dejavnosti in artiklov.

  1. Vse o podjetju Artek d.o.o.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 326
   • Prispevki: 570
  2. Vse o podjetju 365+ d.o.o.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 30
   • Prispevki: 82
  3. Vse o podjetju KOPTEX D.O.O.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 15
   • Prispevki: 28
  4. Podjetje REBEC trgovsko podjetje d.o.o. www.rebec.si

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 59
   • Prispevki: 60
  5. Vse o tem kar ponuja podjetje Optik-trade.si

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 29
   • Prispevki: 605
  6. Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 1
   • Prispevki: 1
  7. Vse o tem kar nudi trgovina Kostevc iz Ko?evja.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 11
   • Prispevki: 11
  8. Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 191
   • Prispevki: 243
  9. Spletna stran www.razpaljotka.com prikazuje aktualno ponudbo oro?ja

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 2
   • Prispevki: 7
  10. Vse o podjetju Varnost Maribor d.d.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 107
   • Prispevki: 258
 3. LOVSTVO   Zadnja objava

  1. Na resen na?in (brez ?veka) o stvareh, ki se ti?ejo lovstva, a nimajo drugje na tem forumu svojega podro?ja.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 261
   • Prispevki: 7,262
  2. Lovska kultura

   (1 ogleduje)

   O kulturi in organizacijah preko katerih se udejstvujejo lovci.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 16
   • Prispevki: 454
  3. O na?em delu z mladimi, njih izobra?evanje in seznanjanje z na?im delom in naravo.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 8
   • Prispevki: 108
  4. O galeriji fotografij na portalu, komunikacija z administratorko galerije Nat in pogovori o slikah, fotografiranju in vsem kar se galerije ti?e.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 1
   • Prispevki: 13
  5. Kak?ne kamere in fotoaparate uporabljamo pri fotolovu. Na kaj bi opozorili druge. Debata in pomo?.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 53
   • Prispevki: 3,773
  6. O video snemanju narave in lova, tehniki, praksi itd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 8
   • Prispevki: 523
  7. Vse o jedeh iz divja?ine. Priprava mesa, kuhanje, pe?enje, dimljenje su?enje in tako naprej...

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 17
   • Prispevki: 489
  8. Vse o Slovenskih in drugih lovskih spletnih straneh. Pa tudi pohvale, kritike, pomo?, novi prispevki, kontakti ipd. za na?e spletne strani.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 14
   • Prispevki: 218
  9. First and the only Slovenian forum for hunters and friends.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 17
   • Prispevki: 335
 4. OKOLJE   Zadnja objava

  1. Dinaricum je zdru?enje strokovnjakov predvsem raziskovalcev in upravljavcev iz vrst Biotehni?ke fakultete in Zavoda za gozdove, ter drugih posameznikov (www.dinaricum.si). Lovci na forumu lahko sedaj vpra?amo strokovnjake na Dinaricumu, kar nas zanima. V debato bodo oni povabili tudi ?lane razli?nih naravovarstvenih ne-lovnih organizacij, tako da si bomo problematiko lahko ogledali iz vseh strani.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 6
   • Prispevki: 29
  2. Pogovor o vseh tistih prosto?ive?ih ?ivalih, katere ne spadajo med divjad. Torej so nelovne vrste!

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 28
   • Prispevki: 1,507
  3. Teme o organizacijah in posameznikih, ki se prizadevajo za okoljsko varstvo. Mnenja o njih, sodelovanje z njimi ipd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 21
   • Prispevki: 441
  4. Onesna?enja okolja, na?a opa?anja, odzivi, komentarji ...

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 23
   • Prispevki: 266
 5. KINOLOGIJA   Zadnja objava

  1. Obve??anje o pomembnej?ih kinolo?kih zadevah. Brez debat, mo?no je samo brati objave za podro?je zadol?enih moderatorjev. Za objavo obvestila se preko ZS obrnite nanje!

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 27
   • Prispevki: 324
  2. Tukaj govorimo o dru?tvih in njihovih dejavnostih, obenem pa ?e prostor katerega tem dru?tvom podarjamo v moderiranje.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 36
   • Prispevki: 759
  3. Tukaj pi?emo o pasmah, standardih, zna?ilnostih in uporabnostih psov dolo?enih pasem!

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 44
   • Prispevki: 3,371
  4. Preizku?nje, tekme, razstave, pravilniki!

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 36
   • Prispevki: 758
  5. Debate ki ne spadajo pod pasme ali prireditve

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 90
   • Prispevki: 4,119
  6. V tej kategoriji lahko v svoji temi predstavite svojega psa, njegove slike in njegove uspehe in vse kar ?elite o njem povedati in pokazati drugim. Vendar je tudi tu prepovedano vsakr?na reklama v smislu ponudbe psov ali storitev! Odgovarjanje tu ni mo?no, pi?e lahko le avtor teme.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 37
   • Prispevki: 167
  7. Tiste kinolo?ke objave, ki se ne ti?ejo lovskih pasem psov in lovskih kinolo?kih dogajanj.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 20
   • Prispevki: 235
 6. ALTERNATIVNE OBLIKE LOVA   Zadnja objava

  1. Vse o izvajanju lova z lokom, dogodki, debata ipd. O lokih samih in opremi pa v rubriki oro?je!

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 34
   • Prispevki: 291
  2. Vse o sokolih in lovu z ujedami

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 28
   • Prispevki: 364
  3. Poleg sokolarstva in lova z oro?ji na tetivo, kot so polhanje in podobno

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 3
   • Prispevki: 181
  1. Na?a zakonodaja

   (1 ogleduje)

   Splo?na debata o na?i zakonodaji. Lovski, okoljski in dru?tveni seveda.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 111
   • Prispevki: 2,964
  2. Kako postati lovec?Nasveti za za?etek.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 34
   • Prispevki: 1,728
  3. Nasveti in pomo? tovari?em lovcem v primerih pravno statutarnih zapletov. Pa seveda tudi debata o teh zadevah.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 35
   • Prispevki: 1,075
  4. LZS

   Debate o organiziranosti, reorganizaciji, delovanju, nedelovanju na?e Slovenske zveze.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 148
   • Prispevki: 3,626
  5. Debate o zvezah lovskih dru?in. Potrebne, nepotrebne, dejavnosti, nedejavnosti ipd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 14
   • Prispevki: 239
  6. Debate o na?ih osnovnih organizacijah, njihovih delovanjih, pravilih, poslovnikih ipd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 36
   • Prispevki: 1,324
  7. O obmo?nih zvezah upravljalcev lovi??

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 3
   • Prispevki: 76
 7. ORO?JE IN OPREMA   Zadnja objava

  1. Risanice

   (4 ogleduje)

   Debata o pu?kah z risano cevjo.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 482
   • Prispevki: 17,942
  2. Debata o pu?kah z gladko cevjo.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 52
   • Prispevki: 1,152
  3. Debata o kratkocevnem oro?ju

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 44
   • Prispevki: 704
  4. Ostalo oro?je

   (1 ogleduje)

   Loki. lokostreli, hladno oro?je, skratka oro?je, ki ni zajeto v ostalih temah .

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 25
   • Prispevki: 775
  5. O vzdr?evanju oro?ja, predelavah in splo?no o oro?ju, kar ne gre v ostale teme.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 32
   • Prispevki: 910
  6. Optika

   (1 ogleduje)

   O optiki. Opazovalni in strelni.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 191
   • Prispevki: 4,001
  7. Oprema lovca in tista, katero nosimo s seboj. Obla?ila, obutev, nahrbtniki, palice, vabila, itd, itd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 76
   • Prispevki: 1,805
  8. Lovski objekti, pre?e, krmi??a, bivaki itd. Kako jih delamo, vzdr?ujemo, uporabljamo. Tudi prenosnim pre?am je tu mesto.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 26
   • Prispevki: 1,072
  9. Debate o ?portnem,lovskem in ostalem strelstvu.Tekmovanja, nasveti ....

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 166
   • Prispevki: 4,569
 8. MIMO VRSTE   Zadnja objava

  1. Debata ki nima zveze z lovom in divjadjo.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 124
   • Prispevki: 2,549
  2. Tu se malo po?alimo brez hudobije in zamer. ?ale, provokativne zabavne teme, lovska latin??ina ipd.

   Forumske aktivnosti:

   Forumska statistika:

   • Teme: 2
   • Prispevki: 42

Kaj se dogaja?

Trenutno aktivnih uporabnikovTrenutno aktivnih uporabnikov

Trenutno prisotnih 11 uporabnikov. 0 ?lanov in 11 gostov

Najve? obiskovalcev hkrati na forumu: 763, 28. January 2016 at 00:56.

Danes praznuje rojstni danDanes praznuje rojstni dan

 1. Ferenc (42)

Forum-LOV StatistikeForum-LOV Statistike

Teme
3,657
Prispevki
115,953
?lani
2,222

Dobrodo?lica najnovej?emu ?lanu, Jagrmajstr88

Legenda ikonLegenda ikon

Vsebuje neprebrane objave
Vsebuje neprebrane objave
Ne vsebuje nobenih neprebranih objav
Ne vsebuje nobenih neprebranih objav
Kategorija
Kategorija
Povezava
Povezava