Forum-LOV FAQ

Tu najdete odgovore na vpra?anja o forumu. Uporabite povezave ali iskalnik za la?jo pot.

General Forum Usage

Setting and Profile Features

Reading and Posting Messages

Prei??i najpogostej?a vpra?anja in odgovore

Izberi to opcijo, ?e ?eli? iskati tako po naslovih kot tudi v vsebinah.

Izberi mo?nost iskanja! 'Ujemanje katerekoli besede' povrne najve? a obi?ajno tudi najmanj relevantnih odgovorov, 'Ujemanje celotnega besedila' povrne le rezultate, ki se natan?no ujemajo z iskalnim nizom.