Conversation Between Ahiles and alojz1

1 Sporo?ila obiskovalcev

  1. Resno: ta pi??alka je ena bolj?ih pongruntav??in. ?e ?e zve?er ne bo uspeha, ne bodi razo?aran. Tudi kli?i bolj poredko. In ne delaj pi??alk vsakemu. Ko lisica enkrat ugotovi prevaro, jo v drugo ne bo? dobil. Tudi zato bo uspeh sedaj, ko tega zvoka ?e ne pove?ejo z lovcem, ve?ji.
    Pa napi?i kako je bilo
    lp alojz
Prikaz sporo?il obiskovalcev