Sanacija žledoloma

SanacijaNeustrezna sanacija žledoloma

Člani koalicije za gozd opozarjajo na slabe plati enostranskega pogleda na sanacijo gozda po žledolomu. Opozarjajo, da se s  pretiranim redom v gozdnem prostoru, ko se iz njega čisti odmrlo lesno maso, ogroža določene živalske, rastlinske in drevesne vrste. Predvsem opozarjajo na nevarnost vnosa neavtohtonih vrst na sanirana področja.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
mag. Dejan Židan, minister
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20.2.2014

Zadeva: Neustrezna sanacija žledoloma lahko povzroči dodatno ekosistemsko in gospodarsko škodo

V razpravah o naravni ujmi v slovenskih gozdovih nas skrbijo pozivi po hitrem in obsežnem ukrepanju za »saniranje katastrofe«.
Motnje kot je žledolom so del življenjskega cikla gozdov, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo lastnikom gozda, na delovanje gozda kot ekosistema pa nimajo nujno negativnega vpliva. Nekatere živalske, rastlinske in drevesne vrste so življenjsko odvisne od zadostne količine odmrlega lesa in motenj. Zaradi intenzivnega gospodarjenja, predvsem v javnih gozdovih, odmrle lesne biomase v gozdu  primanjkuje. Zaradi navedenega so nekatere vrste, ki potrebujejo odmrli les, v Sloveniji že zdaj ogrožene, celo zdesetkane – npr. belohrbti in triprsti detel ter saproksilne vrste hroščev (npr. nekatere vrste kozličkov). Slovenija je kot članica EU zavezana ohranjanju ugodnega stanja teh vrst. Temu so namenjena območja Natura 2000, ki so razglašena na znatnem delu z žledom prizadetih javnih gozdov.
Večjo dolgoročno škodo gozdu kot sam žled lahko povzroči neustrezna sanacija z odstranjevanjem vseh poškodovanih dreves in morebitnim ponovnim sajenjem neavtohtonih vrst kot je npr. smreka v nižjih legah. Opozarjamo, da »pospravljen« gozd ni zdrav gozd. Pretiran iznos biomase pomeni odnašanje pomembnih hranil iz gozda. Za ohranjanje rodovitnosti tal in delovanje gozdnega ekosistema je koristno, da v gozdovih pustimo zadostno količino mrtve lesne mase, vključno z debelejšimi drevesi, ki so pomembna za obstoj vitalnih populacij mnogih gozdnih živalskih vrst.
Zaradi tega je sanacija škode v gozdovih s spravilom poškodovanega drevja upravičeno samo v naslednjih primerih:

 • -         če je zaslužek s prodajo lesa večji od stroškov sečnje in spravila,
 • -         v gozdovih iglavcev (predvsem smreke), ki jih ogroža lubadar.

V drugih primerih sečnja in spravilo nista niti smiselna niti potrebna, z vidika varstva biodiverzitete pa najverjetneje škodljiva.

Opozoriti želimo na naslednje grožnje v primeru pretirane zagnanosti za t.i. sanacijo:

1.      če bo odstranjeno vse polomljeno drevje, posebej v javnih gozdovih, bodo vrste, ki so odvisne od odmrlega lesa, močno prizadete – ne le trenutno, pač pa za desetletja vnaprej; zaradi tega bo zmanjšana tudi odpornost gozda na prihodnje motnje;

2.      bojimo se, da bodo nekateri poskušali izrabiti ujmo za subvencionirano gradnjo novih gozdnih prometnic v redke preostale neodprte in posledično najbolj ohranjene gozdove v Sloveniji, ki so doslej nudili zatočišča za vrste, odvisne od odmrle lesne biomase; gre povečini za gozdove, kjer se gospodarjenje z gozdom brez subvencij ne izplača, so pa ključni za ohranjanje teh vrst;

3.      obstaja nevarnost, da bi bili sanacijski načrti sprejeti brez preverjanja njegovih vplivov na naravo, kar lahko povzroči uničujoče vplive na nekatere varovane vrste v območjih Natura 2000;

4.      če se bo žledolom izrabilo kot izgovor za nakup velikega števila težke gozdarske mehanizacije, bo to imelo za posledico obsežne poškodbe gozdnih tal in fine visokokraške geomorfologije; po zaključeni sanaciji pa bo presežek velike mehanizacije pomenil pritisk na še intenzivnejše izkoriščanje gozdov.


Da bi zmanjšali nevarnost za nepotrebno dodatno uničevanje narave, predlagamo:

a)     v javnih gozdovih, prizadetih z žledolomom, je treba izločiti vsaj 10 % površin kot zatočišča za vrste, odvisne od odmrle lesne biomase; v teh območjih naj se padlega drevja ne odstranjuje; zatočišča naj bodo trajna in dovolj velika – npr. 100 ha;

b)     zagotoviti je treba, da polomljeno drevje ostane v gozdu predvsem tam, kjer stroški spravila presegajo zaslužek;

c)     zagotoviti je treba, da interesne skupine ne bodo izkoristile situacije za gradnjo novih gozdnih prometnic v redke preostale neodprte gozdove;

d)     preprečiti je treba, da bi ZGS z odločbami silil zasebne lastnike gozda v odstranjevanje polomljenega drevja, razen kadar gre za res upravičene primere (npr. smreka na območju potencialne gradacije podlubnikov);

e)     zasebne lastnike, ki so pripravljeni polomljeno drevje pustiti v gozdu, naj se nagradi – npr. z oprostitvijo plačila določenega dela davka;

f)       zagotoviti je treba, da bodo sanacijski načrti ukrepanja ustrezno presojani z vidika vplivov na naravo, še posebej na varovane vrste območij Natura 2000;

g)     javnih sredstev za pomoč ob ujmi naj se ne namenja za nakup ali subvencioniranje velike gozdne mehanizacije – bolje je kratkoročno za dela najeti usposobljene izvajalce iz tujine.


Ideja o ustanovitvi posebne družbe za odkup lesa od lastnikov gozdov se nam v Koaliciji zdi primerna, imamo pa dva pomisleka:

1.      Vpliv na ceno lesa: cilj države bi moral biti vzdrževanje odkupne cene lesa, ki bo vzdrževala ekonomsko vrednost in donos gozda za lastnika. Če bo forsirani odkup lesa sledil ideji, da moramo onemogočiti izvoz v sosednje države, bo na tako zaprtem trgu cena padla. Slovenija bi morala v času sanacije olajšati in promovirati izvoz sekancev na evropski trg, saj bo le na dovolj velikem trgu lahko preprečila kratko- in dolgoročno nihanje cen. Zahteve po podpori lesni industriji s poceni surovino so gospodarsko neupravičene, saj poceni surovina negativno vpliva na konkurenčnost izdelkov.

2.      Institucionalna kompleksnost: če Vlada RS podpira novi koncept javne gozdarske službe, ki ga predlaga gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, lahko zdaj naredi prvi korak k njenemu uresničenju in neposredno poveri odkupovanje lesa Zavodu za gozdove. Če sedaj poleg Zavoda za gozdove in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov dobimo še državno firmo za les, bo ustvarjena dodatna neposredna institucionalna kompleksnost z velikim potencialom za podvajanje funkcij in nepotrebne zaplete, da ne govorimo o zagonskih in režijskih stroških novega podjetja. Potrebne zakonske spremembe pri mandatu ZGS je možno sprejeti hkrati z že predlaganimi spremembami Zakona o gozdovih glede prevoznic.


Koalicija za gozd

 • ·        Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp,
 • ·        Dinaricum, društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
 • ·        Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • ·        Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • ·        Inštitut za trajnostni razvoj
 • ·        Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • ·        Zavod Grč Vrh
 • ·        Gal Fidej
 • ·        Božidar Flajšman
 • ·        Jaka Kranjc (Ekologi brez meja)
 • ·        Jernej StritihV vednost:

 • ·        Zavod za gozdove Slovenije
 • ·        Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • ·        Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • ·        Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • ·        Gospodarska zbornica Slovenije
 • ·        mediji

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube