Intervju s predsednikom LZS mag. Srečko f. Krope

Avtor: Ganges

Intervju s predsednikom LZS o aktualnih zadevah

Glede na obilo vprašanj, ki se v lovstvu pojavljajo v zadnjem času sem se odločil, da predsedniku LZS zastavim nekaj vprašanj.

Najprej lepo pozdravljeni. Rad bi vam zastavil par vprašanj, na katere bo odgovor prav gotovo zanimal širšo množico lovcev, saj se tiče tako splošnega delovanja, kot aktualnih dogodkov, ki trenutno potekajo in so povezani z lovstvom v širšem smislu. Ne bom pa zastavljal vprašanj v zvezi z načrtom delovanja na LZS, saj je bilo vaš program možno že več krat slišati in prebrati tako na našem forumu, v našem glasilu Lovec kot tudi drugih medijih.Ganges: Ali se vam zdi internetni forum primeren način komunikacije med lovci in primeren medij za seznanjanje lovcev s tekočimi zadevami, ki se dotikajo našega delovanja? En naših osnovnih namenov je bil ustanovitev foruma za demokratično in odprto komunikacijo med lovci. V preteklosti smo naleteli na pomanjkljivo informiranje članstva o razno raznih zadevah, na forumu pa se je vedno odvijala debata tudi o temah, ki širšemu članstvu niso bila toliko poznana, saj se razne informacije niso javno objavljale kljub temu, da bi delovanje moralo biti popolnoma javno. Zato smo naleteli na mnoga nasprotovanja našemu delu. Kaj menite o tem?

Krope: Lepo pozdravljeni in hvala za postavljena vprašanja na katere sem pričel odgovarjati takoj, ko sem jih prejel po mailu. Moram priznati, da sem ob pogledu na prispelo pošto nemudoma odložil ostale aktivnosti, ki so bile na dnevnem redu mojega nedeljskega popoldneva in jih samo zamaknil. In že po teh uvodnih besedah sem zagotovo najbolje pokazal moj odnos do foruma, pa vendar se bom nekoliko še podrobneje opredelil do cenjenega vprašanja. Torej. Komuniciranje preko FORUMA je zagotovo eden od zelo dobrih in je tudi lahko zelo dober način za hitro komuniciranje in seznanjanje članstva o aktualnih zadevah v zvezi z lovstvom. Res tudi je, da ni edini in da moramo vse te možne komunikacijske kanale intenzivirati.  

Na enem izmed srečanju sem že postavil vprašanje in se zanimal za število tistih, ki klikamo po forumu in je zelo dobro. Neminovno je, da se bo na forumu pridruževalo vedno več članov, kar je dobro. Kako bomo vse komunikacijske elektronske poti integrirali v splošni informacijski sistem pa moramo še nekoliko doreči. Nedvomno je potreba, da se bo potrebno povezati iz foruma na posamezna obvestila, ki bodo širša na spletnih straneh LZS (o tem smo že pogovarjali). V torek, 12.2.2008 poteka seja komisije za lovski informacijski sistem, kjer bo tekla tudi beseda v tem smislu. 

Če povzamem, forum je dobra zadeva in na njem bo vedno več članov, to priložnost pa moramo izkoristiti v dobro naših članov. Torej sem za forum in za križne komunikacije na uradnih straneh LZS in foruma.Ganges: Ali ste na LZS v trenutni sestavi pripravljeni na odprto in demokratično komunikacijo med vsemi lovci in čim širše obveščanje lovske javnosti o tekočih zadevah in dogodkih?

Krope: Menim, da je to nujnost in da ne sme biti prisotno vprašanje ali smo pripravljeni. To je nujnost danes, bila je že včeraj in bo nujnost tudi jutri.


Ganges: Trenutno potekajo ostre debate o sprejemu lovskega zakona in za mnoge spornega amandmaja, ki določa, da imajo pri drugi podelitvi koncesije prednost lastniki zemljišč in pa lovci s stalnim prebivališčem v lovišču. Mnenja so, da je tak zakon s tem amandmajem močno škodljiv za slovensko lovstvo predvsem pa divjad, saj bi edini kriterij v dobro divjadi in narave moral biti strokovnost in usposobljenost za upravljanje. Večina jih ima v mislih predvsem črne scenarije ob drugi podelitvi, ki pa se lahko zgodi prej kot v 20 letih, v primeru, da se koncesija odvzame predčasno zaradi razno raznih okoliščin. Potem pa bo prevladalo lastništvo nad stroko in pa povzročilo razdore v lovskih družinah med lastniki zemljišč in nelastniki. Kakšno je vaše mnenje glede tega amandmaja? Ali ste sami tudi tako črnogledi glede prihodnosti ob drugi podelitvi koncesij?

Krope: Zadeva je večplastna in jo kot takšno tudi jemljem. Nevarnosti obstajajo, vendar če jo strnemo po metodi SWOT analize in pri podrobnejšem vpogledu, so te nevarnosti manjše v primerjavi, če se zadeve lotimo z nasprotovanjem. Glavna aktivnost v času sprejemanja novele zakona je bila usmerjena v koncesijsko dobo, ki pa je ostala 20 let. Resnično je, da  z iztekom 20 let. Če v tem trenutku štartamo na vlaganje veta, potem se tudi ne bo pričela uresničevati 20 letna koncesijska doba in zadeve bodo stale naprej. Po tej poti bo Vlada pričela z razpisom koncesij in podeljevanjem koncesij. Če ne bo zapletov, bodo LD pričele izvajati aktivnosti v skladu s koncesijami z zadnjim na dan 1.1.2009..

Rekli smo in to sem zatrjeval v javnosti, da lovci nismo povsem zadovoljni s sprejemom novel pa vendar smo zadovoljni glede 20 let koncesijske dobe, ker je to čas v katerem lahko zagotavljamo trajnostno gospodarjenje divjadi. Poudarek je bil, da nismo povsem zadovoljni in da pričakujemo, da se bodo aktivnosti za podeljevanje koncesij začele.

Tu pa je nekaj res, da se lahko nekatere LD srečajo z odvzemom koncesij. Torej, če LD dobro deluje in dosega rezultate, se to zagotovo ne bo zgodilo pred potekom 20 let. Slednja doba pa je kar dolga, vmes bodo na različnih ravneh volitve in s tem tudi priložnost, da se tudi na področju lovske zakonodaje še kaj spremeni – to je ena izmed aktivnosti v mojem mandatu.

Ob sedanjih aktivnostih glede novele zakona nam je javnost prisluhnila, verjela. Ne vem kako nam bo verjela še naprej, če gremo usporavati vrstni red pri podelitvi koncesij. Lahko bomo deležni kritik, da več ne vemo kaj hočemo, čeprav so nam podelili mandat koncesijske dobe in s tem tudi upravičeno pričakovanje, da to opravičimo in dokažemo z našimi aktivnostmi, da smo dobri gospodarji in da smo mi tisti, kamor spada gospodarjenje z divjadjo. Istočasno pa se bi lahko zgodilo, da bi z našimi aktivnostmi dali večji prostor še drugim, ki pa se borijo za nekoliko drugačno zakonodajo. Menim, da je prav, da začnemo na tej točki in štartamo na koncesije.

Zavedam se, da je v tem vprašanju veliko stvari, ki bi jih bilo potrebno povedati, tudi zakaj na tretjem branju ni bilo več lovcev v parlamentu, čeprav so bili povsem enako obveščeni kot pri drugem branju. Zagotovo bi sprožil še več razprav in razmišljanj. Sicer pa sami dobro veste, kako se je delalo na LZS in kakšno je stanje. Zavedam se, kaj je nujno in kaj je pomembno, zavedam se tudi, da je za proces odločanja potrebna popolna informacija. Ne iščem razlogov za opravičevanje, ampak iščem rešitve. Bodite prepričani, da ne sedim križem rok, zagotovo veste tudi kje je osnovni problem v lovski organizaciji, tega najdete napisanega med vrsticami v forumu. Sistem se vzpostavlja, rezultat ne bo slab.


Ganges: Že kar nekaj let vse lovske organizacije čakamo na koncesije. Že večkrat so se pojavila ugibanja o tem kdaj bi naj bile pripravljene koncesijske pogodbe, kdaj se bodo podpisovali itn. Ali ste mogoče kaj bolje seznanjeni s to temo? Ali se, da približno napovedati časovnico kdaj bo prišlo do podpisov koncesijskih pogodb in kdaj po poznana vsebina samih pogodb? Prav gotovo bo sedaj zelo pomembna tudi vsebina samih pogodb, saj bodo marsikatere zadeve urejene šele v njej. Tudi pogoji pod katerimi se bo prekinila.

Krope: Nekaj sem omenil že v prejšnjem odgovoru. Točno časovnico bom imel po razgovoru na ministrstvu za kmetijstvo, ko se bomo o tej temi pogovarjali. Čim jo dobim, jo sporočim naprej.


Ganges: Kakšno je vaše mnenje glede prodaje stavbe LZS v Ljubljani in kakšne aktivnosti potekajo v zvezi s tem? V bistvu se pri članstvu tukaj pojavljajo kar različna mnenja, ni pa nekih velikih nasprotij med enimi in drugimi. Dejstvo je, da je sedanja stavba na zanimivi lokaciji tudi za ostale organizacije, ta lokacija ima tudi precejšnjo tržno vrednost, nima pa primernih parkirnih prostorov. Nekateri so mnenja, da bi stavba takšne organizacije kako ali tako spadala v bolj naravno okolje in bi jo bilo primerno nadomestiti, drugi pa, da bi bilo bolje, da se obnovi in se jo da v najem.

Krope: V zvezi s to stavbo je v ozadju še več problemov, kot jih je navedeno v samem vprašanju. Bojim se, da se v ozadju skriva še kakšen okostnjak kje v kakšni omari. Generalno gledano pa je zadeva sledeča:

Stavba stoji v centru mesta, s tem pa je tudi kar nekaj problemov. Med njimi so problemi, ki se nanašajo na parkiranje vozil obiskovalcev in že delavcev. Notranji prostori so nefunkcionalni in zadostujejo le za sejo manjše komisije – 15 članov komisije že ne more dihati. Pogovarjamo in proučujemo možnost prodaje te stavbe, ker je cenovno vabljiva za različne institucije. Istočasno pa se pogovarjamo o nakupu prostora, kjer bi postavili stavbo LZS z vsemi potrebnimi stvarmi. V mislih imam ustrezne prostore za delavce strokovnih služb LZS, parkirnimi prostori, notranjimi prostori, ki bi omogočali tudi srečanje večjega števila lovcev, z učilnicami za usposabljanje lovcev in podobno. O tem se bomo več pogovarjali po posnetku stanja na področju financ in ostalih okoliščin, ki so vezane na to zgradbo. Dokončne odločitve seveda v tem trenutku še ni, proučujemo in najti moramo optimalno rešitev.


Ganges: Kaj menite o ZLD-jih? Ponekod v Sloveniji vidimo, da so lovci zadovoljni z zvezami lovskih družin kot servisi lovskim družinam, ponekod pa so mnenja, da so čisto nepotrebne in ne sledijo svojemu poslanstvu. Dejstvo je, da se za delovanje ZLD-jev nameni kar lepa vsota denarja po vsakem članu organizacije in nekateri verjamejo, da dobijo potrebne usluge za ta svoj denar, drugi pa, da jim članstvo ne koristi prav nič.

Krope: Poznani so mi nekateri problemi glede delovanja območnih lovskih zvez. Nekatere izmed teh problemov sem bil oziroma sem deležen tudi sam tako kot vsak drugi član zelene bratovščine. Zakon je jasno opredelil lovske organizacije. Da je tako določil zakon, ne gre iskati krivde v meni ampak jo je potrebno iskati kje drugje. Tudi mi niso povsem jasni razlogi za takšno odločitev. Dejstvo je, da so ponekod lovci nezadovoljni, drugod so zadovoljni z delovanjem območnih lovskih zvez. Prejšnji upravni odbor je pripravljal podjemne pogodbe za dela, ki bi jih naj po pogodbi med LZS in območnimi lovskimi zvezami opravljale območne zveze. Osnutki pogodb bodo poslani območnim zvezam najprej v korenspondenco in v dopolnitev, kasneje se bomo odločili, kako bodo te pogodbe zgledale in kaj bodo vsebovale.  Po tej pogodbi bi naj območne zveze opravljale posamezne naloge, ki se nanašajo na lovsko kulturo, izobraževanje, lovsko kinologijo in podobno. Na drugi stani je OZUL, ki pa opravlja izključno strokovne naloge s področja gospodarjenja z divjadjo. Torej opravljajo glavno poslanstvo. Osebno menim, da je potrebno dati priložnost, da gremo s takšnim pristopom naprej, če bo zadeva pila vodo, bo v redu, v nasprotnem primeru bomo ubrali drugo pot glede organiziranosti na regionalnem nivoju, ki jo imam v mislih že izdelano.

V vprašanju se skriva še eno drugo sicer ne tako direktno vprašanje, ki ga bom pa kar sam povedal in sicer:«kam gre moja članarina?«. Res je tudi tu je problem. Reševati jih moramo nekaj postopoma, nekaj pa že kar urgentno.


Ganges: Ali na LZS kaj razmišljate o problematiki starostne strukture lovcev? Vsi vemo, da je povprečna starost članov lovske organizacije kritično visoka in vprašanje je kako bo z izpolnjevanjem našega poslanstva čez nekaj let. Ali obstaja kak načrt in ali je sploh možno, da se na kakršen koli način pritegne več mladih ljudi v lovsko organizacijo? Žalostno je namreč, ko beremo, da v nekatere lovske družine nočejo sprejeti več pripravnikov letno, da se zapirajo za nove člane, da še vedno zaračunavajo pristopnine na takšen ali drugače način,…

Krope: Glede plačila pristopnine in podobnih dajatev je zakon jasen. Po nekod še slišim, da se to še dogaja. Vem za zapiranje vrat mladim lovcem, kar se bo končalo tudi posledično ob podeljevanju koncesij. Vedeti je potrebno, da je tudi LZS po pravilih ena izmed organizacij, ki lahko predlaga odvzem koncesij. Lovci se staramo, odpirat je potrebno vrata mladim, delo lovca bolj predstavit, konec koncem se pogovarjamo tudi o programih na različnih univerzah za program lovca. Lovska organizacija ni rezervirana in zaprta, nasprotno, biti mora odprta. Če ne bo mladih, ne bo razvoja. To bi moralo biti jasno vsem lovcem. Edini problem je pa očitno, da ne vemo kdaj se naj lovec upokoji. Mislim upokojitev na odgovornih mestih od lovske družine navzgor.


Ganges: Ali bodo v okviru LZS potekale katere aktivnosti, ki bodo lov in lovstvo v javnosti prikazale v svetlejši luči? Vedno več je nasprotnikov lova, saj v glavnem javnost sploh ne pozna namena in ciljev lovcev in lovstva. Veliko več časa in pozornosti v raznih medijih se namenja organizacijam, ki niso naklonjene lovstvu, javnost pa tako ta njihova mnenja prevzema, saj je prej izjema kot pravilo, da mediji pišejo v korist lovstvu in ga kažejo v lepi luči. Ali je možno kako prodreti v javnost in jim temeljiteje predstaviti za kaj se zavzemamo lovci-naravovarstveniki? To ne mislim zgolj v kakem članku ali prispevku, ampak konstantnem obveščanju javnosti o raznih projektih in tekočem delu lovcev po lovskih družinah.

Krope: Vprašanje se nanaša na odnose z javnostmi in s tem tudi predstavitev dela lovcev. Sedaj najdemo bolj malo pozitivnega v medijih, najdemo k večjemu kakšen članek, ko je lovec koga ustrelil, obstrelil ali se s kom skregal na kakšni gozdni poti. Komisije po območnih zvezah delujejo bolj ali manj uspešno. Tudi na LZS smo jo ustanovili v okviru dela komisije za lovsko kulturo. Problem je širši in ga bom zastavil kar z enim vprašanjem. »Zakaj ne morem kupiti glasila Lovec v trafiki?«. Kot nam je jasno in znano, je bil Lovec nekoč že na prodajnih policah. Ko to rečem, potem se že dotaknem spremembe vsebine glasila Lovec v katerem ne more več biti članka, ki se vleče kot črevo in kaže na odkrito nasprotovanje dveh članov npr. med Kropetom in Felixem.

Če se prav spomnim, sem bil na občnem zboru LZS leta 2005 in 2007. Nikoli nisem niti videl kakšnega novinarja, kaj šele, da bi kaj obširnega pisalo o občnem zboru. Kot da se skrivamo. Zakaj? Očitno zato, ker bi nam mogoče zaradi posameznih zdrah lahko bilo celo sram pred javnostjo. Zavedam se, da bo potrebno več z javnostmi v obliki tiskovnih konferenc na vseh nivojih ne samo na LZS. Članki niso dovolj.

Projektov LZS pa ni imela. Na enem izmed sestanku mi je odgovoren iz ene prejšnjih ekip dejal, da si kandidiranja na projektih preprosto ne moremo privoščiti, ker je potrebno preveč papirja. Groza in strah. Kaj pa je bolj idealna prilika, kot pridobiti projekt v okviru EU in naredi po njem tiskovno konferenco in predstaviti rezultate. Ogromno podatkov imamo, nekaj jih bo potrebno še urediti in pristopiti k pisanju projektov.
Kot dober začetek naj povem, da smo 4.2.2008 v okviru predsedovanja Slovenije EU podpisali deklaracijo »ODŠTEVANJE 2010«, ki predstavlja zelo dobro osnovo za različne projekte. DOPS jih ni podpisal, ker se ni mogel pravočasno organizirati. Mi smo se. Kaj več bo v naslednjem Lovcu.  

Z vsemi nasprotniki lova moramo iskati partnerski odnos, jih povabiti medse in skupno spregovoriti o problemih. Zunanji izraz ni zmeraj pokazatelj notranjega bistva. Prikazujejo se posamezni problemi, ki v bistvu niso problem ali pa se problem v ozadju rešuje z napačnimi argumenti in rešitvami. Prav zato je razlog, da v zagovornikih lovstva iščemo zavezništvo, z nasprotniki pa partnerstvo.


Ganges: Za konec pa bi vam zastavil še eno vprašanje, ki se je pojavilo na forumu pa si očitno mi ali pa uslužbenci policije ne znamo pravilno tolmačiti zakona. Ker je to tudi delno povezano z vašo stroko bi nam mogoče znali pojasniti problem, ki je precejšnjega pomena za lovce, ki večkrat na tak ali drugačen način odpravljajo v lovišče tudi z orožjem. V zadnjem času se je pojavilo kar nekaj primerov, da so policisti kaznovali ali pa celo začasno odvzeli orožje lovcu, ki ga je prevažal v avtomobilu na zadnjem sedežu. Orožje je bilo pravilno spravljeno v futroli in ločeno od streliva. Utemeljitev kazni je bila, da mora biti orožje v prtljažnem prostoru, saj je na zadnjem sedežu vidno. Vidna pa je futrola, orožje pa ne. Torej, če to drži ne bi smeli lovci prevažati orožja na kolesu, kolesu z motorjem, v javnih prevoznih sredstvih pa čeprav je pravilno zapakirano in ločeno od streliva. Ali mogoče veste kako je s tem? Ali je možno policiste po državi obvestiti kako se lahko prevaža orožje, da ne bo prihajalo do neljubih dogodkov, kar odvzem orožja (pa čeprav začasen) prav gotovo je.

Krope: Zanimivo vprašanje vendar očitno aktualno. Vendar to ni moja stroka. Na postavljeno vprašanje bom odgovoril kot član predavateljskega tima na območni lovski zvezi za področje zakonodaje in za varno rokovanje z lovskim orožjem. Zakon o orožju jasno opredeljuje nošenje in prenašanje orožja. Kar enostavno pomeni, da orožje nosim po lovišču in imam zato razlog ker sem lovec in zato imam strelivo v orožju. 

Prenašam ga pa izven lovišča in je pogoj, da je orožje v ustrezni torbi »embalaži« in ločeno od streliva. To pomeni, da ga lahko imam v futroli, strelivo v žepu in grem peš po cesti z lovišča domov. Če je na sedežu v avtomobilu je to zadoščeno določbam zakona. Zakon ne piše, da mora biti v prtljažniku. Da pa je orožje v futroli in spravljeno v prtljažnik pa je možno le takrat, ko grem iz lovišča domov in se ustavim pred trgovino. Takrat pa ga v bistvu pravilno spravljenega v torbi dam v prtljažnik zato, da ne vzbujam pozornosti eventuelnemu storilcu tatvine oziroma da ne ustvarjam tako imenovanega pred-deliktnega stanja. Opisan primer mi malo nakazuje na to, da je orožje večkrat v odprti futroli na prvem sedežu in pripravljeno za uporabo ob pojavu divjadi, ki je vidna s ceste. Sam osebno te primere poznam. Po mojem vedenju policisti bolj malo ukrepajo zoper lovce, sploh če so v dobrih odnosih. To pa pomeni, da se lahko postopek zakomplicira ob slabih odnosih in če je prisoten alkohol.  

Če bo potrebno, bomo pač zaprosili za uradno mnenje o tej zadevi ampak mislim, da to ni potrebno. Včasih smo ljudje takšni, da pri podajanju vsebine kakšnega dohodka hote ali nehote tudi kaj izpustimo. Upam, da se razumemo.


Ganges: Rad bi se vam zahvalil za vaša pojasnila in čas, ki ste ga namenili za razrešitev mnogih vprašanj slovenskih lovcev.

Krope: Hvala tudi vam za vaš pristop, ki se mi zdi na visokem in nujno potrebnem nivoju v lovski organizaciji. Sicer pa se je šele začelo razreševanje mnogih vprašanj slovenskih lovcev, s 12.1.2008 naprej. Kar korajžno naprej s forumom. Lovski zdravo in dober pogled vsem.


Vprašanja predsedniku LZS mag. Srečko F. Krope zastavil GangesStran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

Všečkaj FORUM-LOV na Facebooku

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube